Skip to main content

ติดตั้งอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์แหล่งพลังงานแบบ Hot-swap

S001
shock hazard
อันตราย
danger
กระแสไฟจากสายไฟ สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารเป็นอันตราย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

 • ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟและสายดินอย่างเหมาะสม
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้เต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟอย่างเหมาะสม
 • หากเป็นไปได้ ให้ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบ หรือถอดสายสัญญาณ
 • ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่อมีร่องรอยของความเสียหายจากเพลิง น้ำ หรือโครงสร้าง
 • อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S029

อันตราย
danger
สำหรับแหล่งจ่ายไฟ -48V DC กระแสไฟจากสายไฟเป็นอันตราย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

 • หากต้องการต่อหรือถอดสายไฟ DC -48V คุณต้องถอด/ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟสํารอง
ในการเสียบสาย:ในการถอดสาย:
 1. ปิดแหล่งพลังงาน dc และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์นี้
 2. ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟลงในตัวเรือนระบบ
 3. เสียบสายไฟ dc เข้ากับผลิตภัณฑ์
  • ตรววสอบว่าการเชื่อมต่อ -48 V dc มีขั้วถูกต้อง: RTN คือ + และ -Vin (ปกติเท่ากับ -48 V) dc คือ - ควรเชื่อมต่อสายดินอย่างเหมาะสม
 4. เสียบสายไฟ dc เข้ากับแหล่งพลังงาน
 5. เปิดแหล่งพลังงานทั้งหมด
 1. ถอดหรือปิดแหล่งพลังงาน dc (ที่แผงเบรกเกอร์) ก่อนที่จะถอดชุดแหล่งจ่ายไฟออก
 2. ถอดสายไฟ dc ออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วสายของสายไฟเป็นฉนวน
 3. ถอดปลั๊กชุดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวเรือนระบบ
S035
shock hazard
ข้อควรระวัง

ห้ามถอดฝาครอบบนแหล่งจ่ายไฟ หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายมีอยู่ในชิ้นส่วนที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในส่วนต่างๆ เหล่านี้ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หากคุณสงสัยว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีปัญหา กรุณาติดต่อช่างเทคนิคบริการ

ต่อไปนี้คือประเภทของอุปกรณ์แหล่งพลังงานที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์นี้คำประกาศ และคำประกาศที่แจ้งระหว่างการติดตั้ง แหล่งพลังงานเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดำเนินงานแบบคู่ขนาน ในเหตุการณ์ที่แหล่งพลังงานทำงานล้มเหลว แหล่งพลังงานสำรองยังคงจ่ายไฟให้กับระบบ เซิร์ฟเวอร์รองรับแหล่งพลังงานสูงสุดสองแหล่งที่รองรับการสำรอง N+1
 • แหล่งจ่ายไฟแบบ platinum 750 วัตต์
  • กำลังไฟฟ้าขาเข้า 115V หรือ 220V ac
 • แหล่งจ่ายไฟแบบ platinum 1,100 วัตต์
  • กำลังไฟฟ้าขาเข้า 115V หรือ 220V ac
 • แหล่งจ่ายไฟแบบ platinum 1,600 วัตต์
  • กำลังไฟฟ้าขาเข้า 115V หรือ 220V ac

ก่อนการติดตั้งแหล่งพลังงานแบบ Hot-swap:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

 3. หากเซิร์ฟเวอร์อยู่ในตู้แร็ค ให้ปรับอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล (CMA) เพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องใส่แหล่งจ่ายไฟได้
  รูปที่ 1. การปรับ CMA

  หากคุณได้ติดตั้งชุดอัพเกรด CMA 2U สำหรับรางเลื่อนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ หรือชุดรางเลื่อนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่มี CMA 2U ให้ดำเนินการดังนี้:
  1. กดโครงยึดที่ปิดลงและหมุนไปยังตำแหน่งเปิด
  2. หมุน CMA ไม่ให้กีดขวางทางเพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องใส่แหล่งจ่ายไฟได้
 4. หากชุดแหล่งจ่ายไฟที่คุณต้องการติดตั้งนั้น มีค่าวัตต์แตกต่างจากชุดแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้งไว้แล้ว ให้ปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก แล้วจึงถอดแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้งอยู่ออก (โปรดดู ถอดอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap)

  สำคัญ
  อย่าใช้แหล่งพลังงานที่มีกำลังไฟฟ้าต่างกันในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน

หากต้องการติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ถ้าคุณติดตั้งแหล่งพลังงานในช่องที่ว่างเปล่า ให้ถอดแผงครอบแหล่งพลังงานออกจากช่องใส่แหล่งพลังงาน
 2. จับที่จับบริเวณด้านหลังของแหล่งพลังงาน และเลื่อนแหล่งพลังงานเข้าไปในช่องใส่แหล่งพลังงานจนกว่าจะคลิกเข้าที่
  รูปที่ 2. การติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ


  หมายเหตุ
  • ดึงที่จับเพื่อลองดูว่าติดตั้งอุปกรณ์แหล่งพลังงานเรียบร้อยดีหรือไม่ ถ้าอุปกรณ์เลื่อนออก ให้ติดตั้งใหม่
  • แหล่งจ่ายไฟ 1 จะอยู่ด้านล่าง ขณะที่แหล่งจ่ายไฟ 2 จะอยู่ด้านบน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โปรดดู มุมมองด้านหลัง
 3. เชื่อมต่อสายไฟกับชุดแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเชื่อมต่อกับระบบพลังงานอย่างเหมาะสมแล้ว