Skip to main content

ถอดแบ็คเพลน M.2

แบ็คเพลน M.2 อยู่ในถาด I/O ที่สามารถเข้าถึงได้จากด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ถอดถาด I/O และตัวยกตัวใดตัวหนึ่งเพื่อเข้าถึงแบ็คเพลน M.2 ยกแบ็คเพลน M.2 และถอดออกจากถาด I/O

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้
ก่อนคุณถอดแบ็คเพลน M.2:
  1. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดที่ต่อกับอะแดปเตอร์ในถาด I/O และเขียนป้ายกำกับไว้ แล้วจึงถอดถาด I/O ดู ถอดถาด I/O

  2. ถอดตัวยกสำหรับช่องเสียบ 10 ถึง 15 (ตัวยก 2) หรือตัวยกสำหรับช่องเสียบ 16 ถึง 17 เพื่อเข้าถึงแบ็คเพลน M.2 โปรดดู ถอดตัวยกสำหรับช่องเสียบ 10 ถึง 15 (ตัวยก 2) หรือ ถอดตัวยกสำหรับช่องเสียบ 16 ถึง 17 (ตัวยก 3)

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดแบ็คเพลน M.2

รูปที่ 1. การถอดแบ็คเพลน M.2
M.2 backplane removal

ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากแผงระบบโดยการดึงปลายทั้งสองข้างของแบ็คเพลนขึ้นพร้อมกัน
หมายเหตุ
ดึงแบ็คเพลน M.2 ให้ตั้งตรงเมื่อถอดอออกจากแผงระบบ

หลังจากที่ถอดแบ็คเพลน M.2:

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแบ็คเพลน M.2 ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และให้ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งที่ส่งมอบให้กับคุณ

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube