Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับจอภาพและวิดีโอ

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจอภาพหรือวิดีโอ

มีการแสดงอักขระที่ไม่ถูกต้อง

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าภาษาและท้องถิ่นอย่างถูกต้องสำหรับคีย์บอร์ดและระบบปฏิบัติการ

 2. หากภาษาที่ไม่ถูกต้องปรากฏบนหน้าจอ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์เป็นระดับล่าสุด

หน้าจอว่างเปล่า

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. หากคุณเพิ่งติดตั้ง DIMM ใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความจุของ DIMM ใหม่เท่ากับ DIMM ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หากไม่ใช่ ให้ถอด DIMM ที่เพิ่งติดตั้งใหม่ออก และเปิดเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง

 2. หากติดตั้งอะแดปเตอร์กราฟิก ให้รอประมาณสามนาที โลโก้ Lenovo จึงจะแสดงขึ้น

 3. หากมีจอภาพอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ให้ถอดจอภาพเหล่านั้นออก

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • เซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่

  • เชื่อมต่อสายจอภาพแน่นดีแล้ว

  • จอภาพเปิดอยู่และมีการปรับการควบคุมความสว่างและความคมชัดอย่างถูกต้อง

 5. ถอดสายและเลือกการเชื่อมต่อด้วยขั้วต่อวิดีโออื่น

 6. เปลี่ยนส่วนประกอบต่อไปนี้ทีละชิ้นตามลำดับที่แสดง แล้วทำการเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่หลังถอดส่วนประกอบแต่ละชิ้นออก

  1. สายจอภาพ

  2. จอภาพ

  3. อะแดปเตอร์วิดีโอ (หากติดตั้งไว้)

  4. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) แผงระบบ

หน้าจอว่างเปล่าเมื่อคุณเริ่มโปรแกรมแอปพลิเคชันบางตัว

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • ไม่ได้ตั้งค่าโปรแกรมแอปพลิเคชันในโหมดการแสดงผลที่มีความละเอียดสูงกว่าความสามารถของจอภาพ (1152 x 864)

  • มีการติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมด

จอภาพมีหน้าจอสั่นไหว หรือภาพบนจอเป็นเส้นหยัก ไม่สามารถอ่านได้ เลื่อนไปมา หรือบิดเบี้ยว

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. หากระบบทดสอบตนเองของจอภาพแสดงว่าจอภาพทำงานเป็นปกติ ให้ทดสอบตำแหน่งของจอภาพ สนามแม่เหล็กที่อยู่โดยรอบอุปกรณ์อื่นๆ (เช่น ตัวแปลง อุปกรณ์เครื่องใช้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ และจอภาพอื่นๆ) สามารถทำให้หน้าจอสั่นไหว หรือภาพบนจอเป็นเส้นหยัก ไม่สามารถอ่านได้ เลื่อนไปมา หรือบิดเบี้ยวได้ หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ให้ปิดจอภาพ

  ข้อควรสนใจ

  การเคลื่อนย้ายจอภาพสีขณะเปิดใช้งานอยู่อาจทำให้หน้าจอเปลี่ยนสีได้

  ย้ายอุปกรณ์และจอภาพให้ห่างจากกันอย่างน้อย 305 มม. (12 นิ้ว) จากนั้นเปิดจอภาพ

  หมายเหตุ
  1. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการอ่าน/เขียนไดรฟ์ดิสก์เกต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระหว่างจอภาพและไดรฟ์ดิสก์เกตภายนอกมีระยะห่างอย่างน้อย 76 มม. (3 นิ้ว)

  2. สายไฟของจอภาพที่ไม่ใช่ของ Lenovo อาจก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดได้

 2. ถอดและเชื่อมต่อสายจอภาพใหม่

 3. เปลี่ยนส่วนประกอบต่อไปนี้ทีละชิ้นตามลำดับที่แสดง แล้วทำการเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่หลังถอดส่วนประกอบแต่ละชิ้นออก

  1. สายจอภาพ

  2. จอภาพ

  3. อะแดปเตอร์วิดีโอ (หากติดตั้งไว้)

  4. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) แผงระบบ