Skip to main content

ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์ของระบบและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการดูล็อกเหตุการณ์ของระบบ ให้ไปที่ Setup Utility และเลือก Security > System Event Log > View System Event Log

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  • มีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้องเวอร์ชันล่าสุด

  • ติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกต้องโดยไม่มีความเสียหายบนอุปกรณ์หรือขั้วต่อ

  • มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

  • คุณทำตามคำแนะนำในการติดตั้งที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

  • คุณยังไม่ได้ถอดอุปกรณ์เสริมหรือสายเคเบิลอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้

 3. สำหรับอุปกรณ์ USB:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดค่าอุปกรณ์อย่างเหมาะสม และเปิดใช้งานใน Setup Utility

  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับพอร์ต USB อื่น

  3. หากเชื่อมต่ออุปกรณ์กับฮับ USB ให้ถอดอุปกรณ์ออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

การรีบูทที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์ของระบบและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ เมื่อต้องการดูล็อกเหตุการณ์ของระบบ ให้ไปที่ Setup Utility และเลือก Security > System Event Log > View System Event Log

 2. หากการรีบูทเกิดขึ้นหลังจากระบบปฏิบัติการเริ่มทำงาน ให้ปิดใช้งานยูทิลิตี Automatic Server Restart (ASR) เช่น Automatic Server Restart IPMI Application สำหรับ Windows หรืออุปกรณ์ ASR ใดๆ ที่ติดตั้ง

 3. ดูรหัสของเหตุการณ์ที่ระบุการรีบูทจากบันทึกเหตุการณ์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการดูบันทึกเหตุการณ์ได้ที่ บันทึกเหตุการณ์