Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเครื่องและปิดเครื่อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อเปิดหรือปิดเซิร์ฟเวอร์

ไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ฝังตัวไม่อยู่ในรายการบูต

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. หากเซิร์ฟเวอร์เพิ่งได้รับการติดตั้ง ย้าย หรือเข้ารับบริการเมื่อไม่นานมานี้ หรือหากเพิ่งใช้งานไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ฝังตัวเป็นครั้งแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างเหมาะสม และขั้วต่อไม่เกิดความเสียหาย

 2. ดูเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและการกำหนดค่าที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ฝังตัวสำรอง

 3. ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์อื่นเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะทำงานอย่างเหมาะสม

 4. ตรวจสอบ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven เพื่อยืนว่าเซิร์ฟเวอร์รองรับอุปกรณ์ไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ฝังตัว

 5. ตรวจให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ฝังตัวมีลงรายละเอียดไว้แล้วในรายการตัวเลือกการบูตที่มีให้ใช้งาน ในการดูรายการลำดับการบูต ให้ไปที่ Setup Utility เลือก Startup > Primary Boot Sequence

 6. ตรวจสอบ Lenovo Data Center Support เพื่ออ่านเกร็ดแนะนำด้านเทคนิค (ข่าวสารด้านบริการ) ที่เกี่ยวข้องกับไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ฝังตัวและเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เปิดใช้งาน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

หมายเหตุ
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะไม่ทำงานจนกว่าจะผ่านไปประมาณหนึ่งถึงสามนาที หลังจากเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับไฟ ac
 1. ถอดอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่เพิ่งติดตั้ง ปัญหาเกี่ยวกับพลังงานระบบที่เกิดจากการเพิ่มอุปกรณ์ระบุว่าอุปกรณ์นี้เข้ากันไม่ได้หรือใช้พลังงานเกินกว่าแหล่งจ่ายไฟจะรองรับได้

 2. ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟกับเซิร์ฟเวอร์และเต้ารับไฟฟ้าที่ทำงานแน่นดีแล้ว ถอดและเชื่อมต่อใหม่หรือเปลี่ยนสายไฟเซิร์ฟเวอร์

 3. ถอดและติดตั้งแหล่งจ่ายไฟกลับเข้าที่ หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

 4. ถอดและเชื่อมต่อสายแผงด้านหน้าใหม่ (ดู ส่วนประกอบของแผงระบบ สำหรับตำแหน่งของขั้วต่อบนแผงระบบ) หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนแผงด้านหน้า

เซิร์ฟเวอร์ปิดเครื่องโดยไม่คาด

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจสอบว่าอุณหภูมิภายในห้องไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป และไม่มีวัตถุกีดขวางการไหลเวียนของอากาศทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

 2. ถอดอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่เพิ่งติดตั้ง ปัญหาเกี่ยวกับพลังงานระบบที่เกิดจากการเพิ่มอุปกรณ์ระบุว่าอุปกรณ์นี้เข้ากันไม่ได้หรือใช้พลังงานเกินกว่าแหล่งจ่ายไฟจะรองรับได้

 3. ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟกับเซิร์ฟเวอร์และเต้ารับไฟฟ้าที่ทำงานแน่นดีแล้ว ถอดและเชื่อมต่อใหม่หรือเปลี่ยนสายไฟเซิร์ฟเวอร์

 4. เสียบแหล่งจ่ายไฟให้แน่น หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ปิดใช้งาน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจดูว่าคุณใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) หรือแบบไม่ใช่ ACPI อยู่หรือไม่ หากคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการแบบไม่ใช่ ACPI ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. กด Ctrl+Alt+Delete.

  2. ปิดเซิร์ฟเวอร์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ห้าวินาที

  3. เปิดเซิร์ฟเวอร์

  4. หากเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวในการ POST และปุ่มเปิด/ปิดเครื่องไม่ทำงาน ให้ถอดสายไฟเป็นเวลา 20 วินาที จากนั้นเสียบสายไฟอีกครั้ง แล้วเปิดเซิร์ฟเวอร์

 2. หากปัญหายังคงมีอยู่ หรือคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการที่รับรู้ ACPI อาจเป็นไปได้ว่าเกิดปัญหาที่แผงระบบ

ข้อความ “ME BIOS SYNC - Get Redirection Features State Error” แสดงขึ้นในหน้าจอการบูตที่มีโปรเซสเซอร์ Intel Celeron series (G49xx)

 1. ไปที่ Setup Utility เลือก Advance > Intel(R) Manageability และเลือก Disabled

 2. เลือก Save & Exit ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะไม่แสดงขึ้นอีกในหน้าจอการบูตถัดไป