Skip to main content

ถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว

ก่อนถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว:

  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

  2. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

  3. ถอดพัดลมด้านหน้า โปรดดู ถอดพัดลมด้านหน้า

  4. หากช่องใส่อะแดปเตอร์ PCIe กีดขวางการเข้าถึงแบ็คเพลน ให้ถอดออก โปรดดู ถอดช่องใส่อะแดปเตอร์ PCIe

  5. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

  6. จดบันทึกการเชื่อมต่อสายต่างๆ บนแบ็คเพลนจากนั้นถอดสายทั้งหมดออกจากชุดแบ็คเพลน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายชุดแบ็คเพลน โปรดดู แบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap

ในการถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว
Removal of the backplane for eight 2.5-inch hot-swap drives

  1. ยกแถบปลดล็อคขึ้นเพื่อปลดแบ็คเพลน
  2. หมุนขอบด้านบนของแบ็คเพลทให้ออกห่างจากตัวครอบไดรฟ์ แล้วนำแบ็คเพลนออก
หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนชุดแบ็คเพลนชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง