Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. หากมี ให้ถอดฝานิรภัย (ดู ถอดฝานิรภัย)

  2. ถอดฝาครอบด้านบน (ดู ถอดฝาครอบด้านบน)

  3. ถอดแผ่นกั้นลม (ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ)

 2. คลายสกรูยึดและเลื่อนอะแดปเตอร์ออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 • ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนหากจำเป็น (ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP)
 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

 • หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลอะแดปเตอร์ OCP ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลายสกรูยึดสองตัวที่ยึดฝาครอบเข้ากับอะแดปเตอร์ และถอดฝาครอบออก
   รูปที่ 2. การแยกชิ้นส่วนอะแดปเตอร์ OCP

  2. แยกอะแดปเตอร์ออกจากฝาครอบด้านล่าง

   รูปที่ 3. การแยกชิ้นส่วนอะแดปเตอร์ OCP

  3. รีไซเคิลชิ้นส่วนตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

รับชมขั้นตอนบน YouTube