Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap EDSFF

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งอุปกรณ์เสริมแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสายแบ็คเพลน EDSFF
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. การต่อสายเข้ากับแบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF
  1. กดสลักบนทั้งสองด้านของสาย
  2. เสียบขั้วต่อสายลงในช่องเสียบบนแบ็คเพลน
  รูปที่ 1. การต่อสายเข้ากับแบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF
  Connecting cable to the EDSFF drive backplane
 2. ติดตั้งส่วนประกอบแบ็คเพลน
  1. จัดแนวช่องเสียบบนแบ็คเพลนให้ตรงกับหมุดที่ด้านข้างของตัวครอบที่จัดเก็บข้อมูล
  2. จัดแนวขั้วต่อแบ็คเพลนกับขั้วต่อบนแผงระบบ
  3. เสียบสลักบนสายเข้ากับขั้วต่อบนแผงระบบ
  รูปที่ 2. ส่วนประกอบแบ็คเพลน EDSFF
  EDSFF backplane assembly installation