Skip to main content

แบ็คเพลน SAS/SATA 8 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน SAS/SATA สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู การเดินสายไฟสำหรับแบ็คเพลน

ในการเชื่อมต่อสายไดรฟ์ M.2 โปรดดู ไดรฟ์แบ็คเพลน M.2

ในการเชื่อมต่อสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก โปรดดู สวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ในการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับอะแดปเตอร์ CFF RAID โปรดดู อะแดปเตอร์ CFF RAID

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าแบบบนแผง

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 8 x 2.5 นิ้ว

ตารางที่ 1. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 8 x 2.5 นิ้ว
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 ขั้วต่อ PCIe 7

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

รูปที่ 2. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง ด้วยอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตารางที่ 2. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11
  • Gen 3: C0, C1

  • Gen 4: C0

 

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ CFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

รูปที่ 3. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง ด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตารางที่ 3. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ CFF RAID
แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์จากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 C0
2 SAS 12 C1
อะแดปเตอร์ CFF RAID3 อินพุต MB3 ขั้วต่อ PCIe 7