Skip to main content

ถอดแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

เกี่ยวกับงานนี้

สำคัญ
 • งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

 • เมื่อจะเปลี่ยนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ต้องอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เป็นเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดหรือคืนค่าเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่เดิมเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเฟิร์มแวร์ล่าสุดหรือสำเนาของเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่เดิมก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ
 • เมื่อถอดโมดูลหน่วยความจำ ให้ติดป้ายหมายเลขช่องเสียบบนโมดูลหน่วยความจำแต่ละโมดูล แล้วถอดโมดูลหน่วยความจำทั้งหมดออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) แล้ววางไว้ด้านข้างบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต เพื่อติดตั้งกลับเข้าไปใหม่

 • เมื่อถอดสาย ให้ทำรายการของสายแต่ละสาย แล้วบันทึกขั้วต่อที่ต่อสายนั้น และใช้บันทึกดังกล่าวเป็นรายการตรวจสอบการเดินสายหลังจากติดตั้งแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ใหม่แล้ว

 • เมื่อเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งโมดูล LACM (โมดูลระบายความร้อนแบบลูปปิด) คุณต้องติดตั้งที่จับก่อน หากต้องการติดตั้งหรือถอดแผงโปรเซสเซอร์, แผง I/O และโปรเซสเซอร์ อย่างไรก็ดี ขณะเปลี่ยนโมดูล LACM ตัวเก่าเป็นโมดูลตัวใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งที่จับเนื่องจากโมดูล LACM ตัวใหม่มีที่จับอยู่แล้ว

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ข้อควรระวัง
ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวที่เป็นอันตราย ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ
This label indicates hazardous moving parts nearby and warns users and servicers to keep fingers and other body parts away.
ข้อควรระวัง

Attention/Caution/Danger icon, warning users and servicers of a hot surface nearby
ตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์อาจร้อนมาก ปิดเซิร์ฟเวอร์ และรอสักพักเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์เย็นลงก่อนที่จะถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. บันทึกข้อมูลการกำหนดค่าระบบทั้งหมด เช่น ที่อยู่ IP ของ Lenovo XClarity Controller, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ และประเภทเครื่อง, หมายเลขรุ่น, หมายเลขประจำเครื่อง, ตัวระบุที่ไม่ซ้ำแบบสากล และแอสเซทแท็กของเซิร์ฟเวอร์
  2. บันทึกการกำหนดค่าระบบไปยังอุปกรณ์ภายนอกด้วย Lenovo XClarity Essentials
  3. บันทึกระบบบันทึกเหตุการณ์ไปยังสื่อภายนอก
  4. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดูปิดเซิร์ฟเวอร์
  5. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค
  6. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  7. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ CFF หรือโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง ให้ถอดออกก่อน
  8. บันทึกตำแหน่งของสายที่เชื่อมต่อกับแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) แล้วจึงถอดสายทั้งหมดออก
  9. ถอดส่วนประกอบใดๆ ต่อไปนี้ที่ติดตั้งบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) และเก็บไว้ในพื้นที่ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตและมีความปลอดภัย:
  10. ดึงแหล่งจ่ายไฟออกเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) แล้ว
 2. ถอดแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)
  รูปที่ 1. การถอดแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)
  System board (system board assembly) removal

  1. จับที่จับสำหรับยก 1 และยกสลักปลดล็อก 2 ขึ้นพร้อมกัน และเลื่อนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ไปทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
  2. ยกแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ออกจากตัวเครื่อง
 3. แยกแผง I/O ระบบออกจากแผงโปรเซสเซอร์
  หมายเหตุ
  เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนสัมผัสของแผง I/O ของระบบเกิดความเสียหาย บีบและยกพลันเจอร์บนแผง I/O ระบบขึ้นเล็กน้อย และดึงแผง I/O ระบบออก ระหว่างการดึง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผง I/O ของระบบยังอยู่ในแนวนอนที่สุด
  รูปที่ 2. การแยกแผง I/O ระบบออกจากแผงโปรเซสเซอร์
  Separating the system I/O board from the processor board

  1. ถอดสกรูที่ยึดแผง I/O ระบบ
  2. ยกและจับสลักปลดล็อคค้างไว้ แล้วเลื่อนแผง I/O ระบบไปทางด้านหลังเพื่อปลดออกจากแผงโปรเซสเซอร์
 4. (ขั้นตอนเสริม) หากคุณต้องการเปลี่ยนแผง I/O ระบบ ให้ทำดังนี้:
  1. ถอดโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ออกจากแผง I/O ระบบ ดูถอดโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT
  2. กดการ์ด SD จนกว่าจะดีดออกจากช่องเสียบการ์ด SD แล้วถอดการ์ด SD ออก

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง
  สำคัญ
  ก่อนที่จะส่งคืนแผงโปรเซสเซอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณติดตั้งฝาครอบช่องโปรเซสเซอร์จากแผงระบบโปรเซสเซอร์ วิธีเปลี่ยนฝาครอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์:
  1. เลื่อนฝาครอบออกจากช่องเสียบโปรเซสเซอร์ของแผงโปรเซสเซอร์ใหม่

  2. ติดตั้งฝาครอบบนช่องเสียบโปรเซสเซอร์ของแผงโปรเซสเซอร์ที่ถอดออก

 • หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลส่วนประกอบ โปรดดู แยกชิ้นแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) เพื่อนำไปรีไซเคิล