Skip to main content

FQXPMSD0004M : การทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบทางไฟฟ้าของการทดสอบล้มเหลว

การทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบทางไฟฟ้าของการทดสอบล้มเหลว

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ถอด A/C ออกจากเซิร์ฟเวอร์ แล้วเสียบไดรฟ์, แบ็คเพลน, อะแดปเตอร์ RAID, ตัวขยาย (หากมี) และสายเคเบิลใหม่ทั้งหมด
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เป็นระดับล่าสุด
  3. ลองทดสอบใหม่อีกครั้ง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค