Skip to main content

ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว

RAID ซอฟต์แวร์จากไปยัง
1ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านล่างขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 1
2ขั้วต่อ SAS/SATA ของแบ็คเพลนด้านบนSATA 4, 5, 6, 7
3ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านบนขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 2
4ขั้วต่อ SAS/SATA ของแบ็คเพลนด้านล่างSATA 0-3

อะแดปเตอร์ RAID 8i หนึ่งตัวจากไปยัง
1ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านล่างขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 1
2ขั้วต่อ SAS/SATA ของแบ็คเพลนด้านบน
  • X350-8i: C1
3ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านบนขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 2
4ขั้วต่อ SAS/SATA ของแบ็คเพลนด้านล่างC0