Skip to main content

FQXSFPU4035M : การกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM ล้มเหลว ชิป TPM อาจเสียหาย

การกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM ล้มเหลว ชิป TPM อาจเสียหาย

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การตอบสนองจากผู้ใช้

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ TPM จะไม่ทำงาน
  3. โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนหากจำเป็น