Skip to main content

FQXSFMA0003K : ตรวจพบหน่วยความจำไม่ตรงกัน โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง [arg1]

ตรวจพบหน่วยความจำไม่ตรงกัน โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง [arg1]

พารามิเตอร์

[arg1] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. บูตเข้าสู่หน้าจอ UEFI F1 และตรวจสอบว่ามีการปิดใช้งาน DIMM หน่วยความจำหรือไม่ อาจมีการปิดใช้งานหน่วยความจำเนื่องจากข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขหรือข้อผิดพลาดการทดสอบ/การฝึกอบรมหน่วยความจำ UEFI ก่อนหน้า
  2. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง DIMM ในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้อง
  3. อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM