Skip to main content

FQXSFPU0024G : การเริ่มต้นระบบ Intel UEFI ACM ล้มเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน TPM

การเริ่มต้นระบบ Intel UEFI ACM ล้มเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน TPM

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

 1. ยืนยันสถานะทางกายภาพผ่านทางสถานะตามจริงของจัมเปอร์หรือสถานะทางกายภาพระยะไกล:
 2. หมายเหตุ: มีวิธียืนยันสถานะทางกายภาพสองวิธี
  1. เลื่อน Physical Presence Jumper ไปยังตำแหน่ง “เปิด”
  2. หาก “นโยบายสถานะตามจริง” ตั้งค่าเป็น “เปิด” ในการติดตั้ง F1 ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ยืนยันสถานะทางกายภาพระยะไกลผ่านทางเครื่องมือ IPMI คุณสามารถดูการตั้งค่านี้ได้ในการตั้งค่า F1 ที่ “System Settings -> Security -> Physical Presence Policy Configuration”
 3. หากเวอร์ชัน TPM คือ 2.0 ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป หากเวอร์ชัน TPM คือ 1.2 ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. จากอินเทอร์เฟซหลักของโปรแกรม Setup Utility ให้เลือก System Settings -> Security -> Trusted Platform Module
  2. เปลี่ยน [อุปกรณ์ TPM] เป็น “เปิด”
  3. เปลี่ยน [TPM State] เป็น “เปิดการใช้งาน”
 4. เริ่มระบบใหม่
 5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo