Skip to main content

การดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

ในการดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ดำเนินการดังนี้:
หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณถอดชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดอย่างถูกต้องและไม่มีเครื่องมือหรือสกรูหลวมใดๆ หลงเหลืออยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์
 1. เดินสายและยึดสายในเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้อง โปรดดูข้อมูลการเชื่อมต่อและเดินสายสำหรับแต่ละส่วนประกอบ ดูการเดินสายภายใน

 2. หากคุณถอดฝาปิดเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้ติดตั้งใหม่อีกครั้ง ดูการติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

 3. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็ค ดู คำแนะนำการติดตั้งตู้แร็ค ที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์

 4. เสียบสายไฟใหม่อีกครั้ง

 5. ปรับปรุงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

  1. บันทึกการตั้งและกำหนดค่าใหม่เมื่อเริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์เป็นครั้งแรกหลังจากที่คุณเพิ่มหรือถอดอุปกรณ์ โปรแกรม Setup Utility จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

  2. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์เสริมบางอุปกรณ์ ดูเอกสารที่มาพร้อมกับแต่ละอุปกรณ์

  3. กำหนดค่าดิสก์อาร์เรย์ใหม่ หากคุณติดตั้งหรือถอด HDD และอะแดปเตอร์ RAID ดูเอกสารที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ RAID

  4. การกำหนดค่าตัวควบคุมอีเทอร์เน็ต โปรดดู ข้อมูลตัวควบคุมอีเทอร์เน็ต

 6. เริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ ยืนยันว่าได้เริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้องและจดจำอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดไม่ติดสว่าง

 7. สำหรับคู่ค้าธุรกิจเท่านั้น: ดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมใน คำแนะนำสำหรับคู่ค้าธุรกิจ จนเสร็จสิ้น