Skip to main content

การติดตั้งอะแดปเตอร์

คำแนะนำต่อไปนี้จะอธิบายประเภทของอะแดปเตอร์ที่เซิร์ฟเวอร์รองรับ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องพิจารณาเมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์:
 • เพื่อยืนยันว่าเซิรฟ์เวอร์รองรับอะแดปเตอร์ที่คุณกำลังติดตั้ง โปรดไปที่: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven
 • ค้นหาเอกสารที่มากับอะแดปเตอร์ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านั้นนอกเหนือจากคำแนะนำในหัวข้อนี้
 • เพื่อให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ทำงานเป็นปกติบนเซิร์ฟเวอร์แบบ UEFI ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์และโปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์ที่รองรับได้รับการอัพเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

 • ช่องเสียบอะแดปเตอร์อยู่บนส่วนประกอบการ์ด PCI Riser คุณต้องถอดส่วนประกอบการ์ด PCI Riser ออกก่อนเพื่อเข้าถึงช่องอะแดปเตอร์ 1 และ 2
  • 1 สำหรับ ServeRAID M1210 SAS/SATA Controller โดยเฉพาะ
  • 2 รองรับ PCI Express Gen3 หนึ่งตัว x8 half-length, อะแดปเตอร์แบบความสูงเต็ม
   รูปที่ 1. ส่วนประกอบการ์ด PCI Riser
   ส่วนประกอบการ์ด PCI Riser

หมายเหตุ
 • หากอะแดปเตอร์ของคุณถูกกำหนดค่าไว้ก่อนหน้า ให้สำรองข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลการกำหนดค่าก่อนการเปลี่ยนอะแดปเตอร์ หากทำได้ ดูเอกสารสำหรับอะแดปเตอร์ของคุณ สำหรับรายละเอียดและคำแนะนำ

 • หากคุณจะเปลี่ยนอะแดปเตอร์ ServeRAID ให้นำเข้าการกำหนดค่า RAID ไปยังอะแดปเตอร์ที่จะเปลี่ยนใหม่เป็นการกำหนดค่าภายนอกหลังจากที่คุณดำเนินการเปลี่ยนเสร็จแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คู่มือผู้ใช้ ServeRAID-M Software

เมื่อต้องการติดตั้งอะแดปเตอร์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น ถอดสายภายนอกทั้งหมด และถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออกทั้งหมด
 2. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดูการถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
 3. ถอดส่วนประกอบการ์ด PCI Riser ดูการถอดส่วนประกอบการ์ด PCI Riser
 4. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีอะแดปเตอร์ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำอะแดปเตอร์ออกจากบรรจุภัณฑ์
 5. วางอะแดปเตอร์บนพื้นผิวแบนราบที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตโดยให้ด้านส่วนประกอบหงายขึ้น และติดตั้งจัมเปอร์หรือสวิตช์ตามที่อธิบายโดยผู้ผลิตอะแดปเตอร์ หากจำเป็น
 6. เชื่อมต่อสายเข้ากับอะแดปเตอร์
 7. วางอะแดปเตอร์ให้อยู่ใกล้กับช่องบนส่วนประกอบการ์ด PCI Riser จากนั้น กดอะแดปเตอร์เข้ากับส่วนประกอบการ์ด PCI Riser ให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ติดตั้งเข้าในส่วนประกอบการ์ด PCI Riser แน่นดีแล้ว
  สำคัญ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องรูปตัว U ในโครงยึดอะแดปเตอร์โลหะประกบเข้ากับแถบ 2 บนตัวครอบการ์ด PCI Riser 1 แล้ว
  รูปที่ 2. การติดตั้งอะแดปเตอร์
  การติดตั้งอะแดปเตอร์

 8. เดินสายอะแดปเตอร์ ดู การเดินสายภายใน
 9. ติดตั้งส่วนประกอบการ์ด PCI Riser กลับเข้าที่ โปรดดู การติดตั้งส่วนประกอบการ์ด PCI Riser
  ข้อควรสนใจ
  เมื่อคุณติดตั้งอะแดปเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์เข้าในส่วนประกอบการ์ด PCI Riser และส่วนประกอบการ์ด PCI Riser นั้นยึดเข้าที่ในขั้วต่อการ์ด Riser บนแผงระบบก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ อะแดปเตอร์ที่ติดตั้งไว้ไม่ถูกต้องอาจทำให้แผงระบบ ส่วนประกอบการ์ด PCI Riser หรืออะแดปเตอร์ได้รับความเสียหาย
 10. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดูการดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ
 • หากมีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับการทำงานของ RAID โดยใช้อะแดปเตอร์ ServeRAID เสริม คุณอาจต้องกำหนดค่าดิสก์อาร์เรย์ของคุณใหม่หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน RAID และคำแนะนำสำหรับการใช้งาน ServeRAID Manager ทั้งหมด โปรดอ่านจากเอกสารประกอบ ServeRAID ในแผ่นซีดี Lenovo ServeRAID Support

  .
 • เมื่อคุณเริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ระบบจะแจ้งให้นำเข้าการกำหนดค่า RAID ที่มีไปยัง ServeRAID SAS/SATA Controller อันใหม่