Skip to main content

FQXSFDD0005M : โปรโตคอลความสมบูรณ์ของไดรเวอร์: ปลดการเชื่อมต่อตัวควบคุมล้มเหลว จำเป็นต้อง 'รีบูต'

โปรโตคอลความสมบูรณ์ของไดรเวอร์: ปลดการเชื่อมต่อตัวควบคุมล้มเหลว จำเป็นต้อง 'รีบูต'

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. รีบูตระบบเพื่อเชื่อมต่อตัวควบคุมอีกครั้ง
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์อะแดปเตอร์อีกครั้ง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo