Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์

ก่อนจะติดตั้งส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
 3. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
 4. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ ประกอบด้วยชิ้นส่วนแยกกันหกชิ้น คุณสามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องการ และเก็บชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้เพื่อการใช้งานภายหลังได้

ในการติดตั้งส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์
Graphic illustrating installing the adapter-retention assembly

 1. ถอดแผ่นกั้นลม (ดูคำแนะนำที่ ถอดแผ่นกั้นอากาศ)
 2. วางด้านข้างของโหนดคอมพิวท์ ลงอย่างระมัดระวัง โดยให้ขอบด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์ ยื่นพ้นขอบของพื้นที่ทำงานออกมาเล็กน้อย
  ข้อควรสนใจ
  การวางให้ขอบด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์ยื่นพ้นขอบของพื้นที่ทำงานออกมาเล็กน้อยเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความเสถียร หากคุณวางโหนดคอมพิวท์โดยหันด้านข้างลง โดยมีส่วนที่ยื่นออกมาของมือจับนั้นอยู่บนพื้นที่ทำงาน โหนดคอมพิวท์อาจไม่มั่นคงและล้มลงได้
 3. จัดเรียงส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์แต่ละส่วนบนจากแผงระบบ
  หมายเหตุ
  ส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ทั้งหมดแสดงในภาพประกอบนี้ เลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่จำเป็น และเก็บชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้เพื่อการใช้งานภายหลังได้
 4. ขันสกรูที่ยึดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์แต่ละส่วนที่ต้องการติดตั้งโดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10
 5. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์กลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยหันด้านล่างลง
เมื่อติดตั้งส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O หากมีการถอดออกก่อนหน้า (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O)

 2. ติดตั้งแผ่นกั้นลม (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งแผ่นกั้นลม)

 3. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ลงบนโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)
 4. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ ในตัวเครื่อง (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งโหนดคอมพิวท์)

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube