Skip to main content

การเชื่อมต่อสายเคเบิลของชุดการปรับปรุงประสิทธิภาพอุณหภูมิการทำงาน

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสายภายในสำหรับชุดปรับปรุงประสิทธิภาพอุณหภูมิการทำงาน

หมายเหตุ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ถูกหนีบและไม่บดบังขั้วต่อหรือกีดขวางส่วนประกอบใดๆ บนแผงระบบ

  • ดูให้แน่ใจว่าสายที่เกี่ยวข้องสอดผ่านคลิปรัดสายเคเบิล

รูปที่ 1. การเชื่อมต่อสายชุดปรับปรุงประสิทธิภาพอุณหภูมิการทำงานสำหรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว
การเชื่อมต่อสายชุดปรับปรุงประสิทธิภาพอุณหภูมิการทำงานสำหรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว

รูปที่ 2. การเชื่อมต่อสายชุดปรับปรุงประสิทธิภาพอุณหภูมิการทำงานสำหรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว
การเชื่อมต่อสายชุดปรับปรุงประสิทธิภาพอุณหภูมิการทำงานสำหรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว