Skip to main content

การถอดฝานิรภัย

ในการถอดฝานิรภัย ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์
 2. ใช้กุญแจเพื่อปลดล็อคฝานิรภัยไปยังตำแหน่งเปิด
  รูปที่ 1. การปลดล็อคฝานิรภัย
  การปลดล็อคฝานิรภัย

 3. กดสลักปลดล็อค 1 แล้วหมุนฝานิรภัยออกด้านนอกเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การถอดฝานิรภัย
  การถอดฝานิรภัย