Skip to main content

การติดตั้งฝานิรภัย

เมื่อต้องการติดตั้งฝานิรภัย ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์
 2. ค่อยเสียบแถบบนฝานิรภัยเข้าไปในช่องทางด้านขวาของตัวเครื่อง จากนั้น กดสลักค้างไว้แล้วหมุนฝานิรภัยเข้าด้านในจนกว่าอีกด้านหนึ่งจะคลิกเข้าที่
  รูปที่ 1. การตั้งตั้งฝานิรภัย
  การตั้งตั้งฝานิรภัย

 3. ใช้กุญแจล็อคฝานิรภัยไปยังตำแหน่งปิด
  รูปที่ 2. การล็อคฝานิรภัย
  การล็อคฝานิรภัย