Skip to main content

FQXSFDD0003I : โปรโตคอลความสมบูรณ์ของไดรเวอร์: รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'รีบูต'

โปรโตคอล DRIVER HEALTH: รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'รีบูท'

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ - ระบบจะรีบูตในช่วงท้ายของ POST
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์อะแดปเตอร์อีกครั้ง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo