Skip to main content

FQXSFIO0033J : ความกว้างของ PCIe Link ได้รับการลดระดับลงจาก [arg1] เป็น [arg2] ในหมายเลขช่องเสียบ [arg3]

ความกว้างของ PCIe Link ได้รับการลดระดับลงจาก [arg1] เป็น [arg2] ในหมายเลขช่องเสียบ [arg3]

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบบันทึกเพื่อดูข้อผิดพลาดที่แยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับดิกส์ PCIe NVME ที่สัมพันธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาด
  2. ไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบหรืออะแดปเตอร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  3. ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของระบบเพื่อให้แน่ใจว่าดิกส์ PCIe NVME ติดตั้งในช่องใส่ที่เข้ากันได้และมีการใช้งานสายที่เข้ากันได้ หากไม่ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์นี้
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo