Skip to main content

FQXSFPU0006K : ตรวจพบเซ็กเมนต์กำลังไฟไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่า

ตรวจพบเซ็กเมนต์กำลังไฟไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่า

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากเป็นอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่ตรงกันในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ที่ถูกต้อง
  2. ตรวจดูเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo