Skip to main content

FQXSFPU4060I : ข้ามการล็อคแบบหยุดทำงานของไดรฟ์ SATA ที่มี AHCI เชื่อมต่อแล้ว

ข้ามการล็อคแบบหยุดทำงานของไดรฟ์ SATA ที่มี AHCI เชื่อมต่อแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ