Skip to main content

FQXSFMA0037G : ชุด Interleave ของ Intel Optane PMEM (DIMM [arg1]) ย้ายจากระบบหนึ่ง (Platform ID: [arg2]) PMEM ที่ย้ายมานี้ไม่รองรับหรือรับประกันในระบบ

ชุด Interleave ของ Intel Optane PMEM (DIMM [arg1]) ย้ายจากระบบหนึ่ง (Platform ID: [arg2]) PMEM ที่ย้ายมานี้ไม่รองรับหรือรับประกันในระบบ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของระบบ
  2. ย้าย PMEM กลับไปยังอุปกรณ์ดั้งเดิมหรือแพลตฟอร์มประเภทเครื่องเดียวกัน หรือสำรองข้อมูลพื้นที่ถาวรและลบ Namespace, ปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย, ลบการรักษาความปลอดภัย, ทำตามคำแนะนำ PMEM เพื่อสร้างเป้าหมายใหม่ หากหากระบบที่ติดตั้งเป้าหมายรองรับ PMEM
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo