Skip to main content

FQXSFPU4056M : เปลี่ยนการ์ด TPM แล้ว จำเป็นต้องติดตั้งการ์ด TPM ของเดิมที่ส่งมาพร้อมกับระบบ

เปลี่ยนการ์ด TPM แล้ว จำเป็นต้องติดตั้งการ์ด TPM ของเดิมที่ส่งมาพร้อมกับระบบ

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ติดตั้งการ์ด TPM อันเดิมที่ส่งมาพร้อมกับระบบกลับเข้าที่
  2. เริ่มระบบใหม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM