Skip to main content

FQXSFMA0028K: ความจุของหน่วยความจำเกินขีดจำกัดของ CPU [arg1]

ความจุของหน่วยความจำเกินขีดจำกัดของ CPU [arg1]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ถอดกำลังไฟ AC ออกจากระบบ
  2. แก้ไขการกำหนดค่าหน่วยความจำเพื่อให้แน่ใจว่าความจุของหน่วยความจำไม่เกินขีดจำกัดหมายเลขชิ้นส่วนของโปรเซสเซอร์
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo