Skip to main content

FQXSFPU4051G : พบ TPM_POLICY ที่ไม่ได้กำหนดไว้

พบ TPM_POLICY ที่ไม่ได้กำหนดไว้

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo