Skip to main content

FQXSFPU4053G : TPM_POLICY ระบบไม่ตรงกับ Planar

TPM_POLICY ระบบไม่ตรงกับ Planar

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ถอดการ์ด TPM ที่เพิ่งติดตั้งใหม่ออกจาก Planar และติดตั้งการ์ด TPM ดั้งเดิมที่มาพร้อมกับระบบใหม่
  2. เริ่มระบบใหม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo