Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์บูต M.2

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดอะแดปเตอร์บูต M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า
  2. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง
  3. ถอดไดรฟ์ M.2 ทั้งหมดออกจากอะแดปเตอร์บูต M.2 ดู ถอดไดรฟ์ M.2
  4. ถอดครอสบาร์ ดู ถอดครอสบาร์
  5. ถอดตัวยก PCIe 1 และตัวยก PCIe 2 ดู ถอดตัวยก PCIe
 2. ถอดสายอะแดปเตอร์บูต M.2 ออกจากส่วนประกอบแผงระบบ ดู การเดินสายอะแดปเตอร์บูต M.2 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสายภายใน
 3. ถอดอะแดปเตอร์บูต M.2
  รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์บูต M.2

  Removing M.2 boot adapter
  1. คลายสกรูที่ยึดส่วนปลายของอะแดปเตอร์บูต M.2 เข้ากับแผ่นกั้นลมด้านหน้า
  2. ลายสกรูที่ยึดส่วนกลางของอะแดปเตอร์บูต M.2 เข้ากับแผ่นกั้นลมด้านหน้า
  3. เลื่อนอะแดปเตอร์บูต M.2 ไปข้างหลังแล้วยกออกจากแผ่นกั้นลมด้านหน้า
 4. ถอดสายออกจากอะแดปเตอร์บูต M.2

  อะแดปเตอร์บูต SATA/x4 NVMe M.2

  รูปที่ 2. การถอดสายออกจากอะแดปเตอร์บูต SATA/x4 NVMe M.2
  Disconnecting cable from SATA/x4 NVMe M.2 boot adapter

  อะแดปเตอร์บูต M.2 แบบ SATA/NVMe หรือ NVMe

  รูปที่ 3. การถอดสายออกจากอะแดปเตอร์บูต M.2 แบบ SATA/NVMe หรือ NVMe
  Disconnecting cable from SATA/NVMe or NVMe M.2 boot adapter
  1. คลายสกรูยึดที่ยึดสายด้วยไขควง
  2. ถอดสายออกจากอะแดปเตอร์บูต M.2

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์บูต M.2

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube