Skip to main content

Dynamic System Analysis

Dynamic System Analysis (DSA) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ Lenovo มีรุ่น DSA Preboot ให้กับผู้ใช้

LXCE OneCLI จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระบบ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ OneCLI จะทำงานบนระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ และจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้
  • ข้อมูลสถานภาพของไดรฟ์
  • บันทึกเหตุการณ์สำหรับตัวควบคุม ServeRAID และโปรเซสเซอร์การบริการ
  • รายการฮาร์ดแวร์ รวมถึงข้อมูล PCI และ USB
  • สถานะการวินิจฉัย light Path
  • อินเทอร์เฟซเครือข่ายและการตั้งค่า
  • ข้อมูลการทำงานและรายละเอียดเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ที่ใช้งานอยู่
  • การกำหนดค่าตัวควบคุม RAID
  • สถานะโปรเซสเซอร์การบริการ (Integrated Management Module 2.1 (IMM2.1)) และการกำหนดค่า
  • การกำหนดค่าระบบ
  • ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์และข้อมูลเฟิร์มแวร์

สำหรับข้อมูลแบบเฉพาะสำหรับแต่ละระบบ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่คุณควรทำซึ่งอ้างอิงตามผลลัพธ์ของข้อความที่สร้างโดย DSA ให้ดูที่ ผลการทดสอบการวินิจฉัย DSA

หากคุณไม่สามารถตรวจหาสาเหตุของปัญหาได้ด้วย DSA โปรดดูที่ การแก้ปัญหาที่ระบุไม่ได้ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ
DSA Preboot อาจดูเหมือนไม่ตอบสนองการทำงานเมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรม ซึ่งเป็นอาการปกติขณะโปรแกรมกำลังโหลดทรัพยากร