Skip to main content

การวินิจฉัย light path

การวินิจฉัย light path คือระบบของไฟ LED บนส่วนประกอบต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์ทั้งภายในและภายนอก ที่ช่วยให้คุณค้นหาส่วนประกอบที่ทำงานล้มเหลว เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ไฟ LED จะติดสว่างตามตำแหน่งของแผงด้านหน้า แผงข้อมูลของตัวดำเนินการ และบนส่วนประกอบที่ทำงานล้มเหลว การดูไฟ LED ที่ติดสว่างทีละจุดตามลำดับจะช่วยให้คุณสามารถระบุที่มาของข้อผิดพลาดได้

เมื่อไฟ LED ติดสว่างเพื่อระบุปัญหา ไฟ LED จะติดสว่างแม้เซิร์ฟเวอร์จะถูกปิดแล้ว หากเซิร์ฟเวอร์ยังเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานและแหล่งจ่ายไฟทำงานได้ตามปกติ

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการภายในเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูไฟ LED การวินิจฉัย light path โปรดศึกษาข้อมูลด้านความปลอดภัย ความปลอดภัย และ การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ให้ดูไฟ LED การวินิจฉัย light path และดูที่แผงข้อมูลของตัวดำเนินการบริเวณด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไฟ LED บนแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ และการดำเนินการที่แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ

ตารางที่ 1. การวินิจฉัย light path: สถานะไฟ LED และการดำเนินการ.

ตารางแบบสามคอลัมน์สำหรับการบันทึกไฟ LED, คำอธิบาย และการดำเนินการ

LEDรายละเอียดการดำเนินการ
LED ตัวระบุตำแหน่งระบบ (น้ำเงิน)ไฟ LED นี้ทำหน้าที่เป็นไฟ LED สำหรับ Presence Detection คุณสามารถใช้ Systems Director หรือ IMM2.1 เพื่อสั่งเปิดไฟ LED นี้ได้จากระยะไกลใช้ไฟ LED นี้เพื่อระบุตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ออกจากเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ด้วยการมอง
ไฟ LED ตรวจสอบบันทึก (ส้ม)ไฟ LED ติดสว่าง: เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และไม่สามารถแยกข้อผิดพลาดได้โดยไม่ดำเนินการตามขั้นโดยเฉพาะ
  1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ IMM2.1 และบันทึกข้อผิดพลาดของระบบเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาด
  2. เก็บบันทึกไว้หากจำเป็น และทำการล้างบันทึกหลังจากนั้น
ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ (ส้ม)ไฟ LED ติดสว่าง: เกิดข้อผิดพลาด
  1. ตรวจสอบไฟ LED ตัวระบุตำแหน่งระบบ และไฟ LED ตรวจสอบบันทึก แล้วทำตามคำแนะนำ
  2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ IMM2.1 และบันทึกข้อผิดพลาดของระบบเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาด
  3. เก็บบันทึกไว้หากจำเป็น และทำการล้างบันทึกหลังจากนั้น