Skip to main content

FQXSFIO0022J : ความกว้างของ PCIe Link ได้รับการลดระดับลงจาก [arg1] เป็น [arg2] ในหมายเลข [arg3][arg4]

ความกว้างของ PCIe Link ได้รับการลดระดับลงจาก [arg1] เป็น [arg2] ในหมายเลข [arg3] [arg4]

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบบันทึกเพื่อดูข้อผิดพลาดที่แยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ PCIe หรือดิสก์ NVME ที่สัมพันธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาด
  2. ไปที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบหรืออะแดปเตอร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  3. ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของระบบเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ PCIe หรือดิสก์ NVME ติดตั้งในช่องเสียบ PCIe หรือช่องใส่ที่เข้ากันได้และมีการใช้งานสายที่เข้ากันได้ หากไม่ ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์นี้อาจได้รับผลกระทบ
  4. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  5. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo