Skip to main content

เหตุการณ์ UEFI ที่จัดเรียงตามความรุนแรง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเหตุการณ์ UEFI ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (ข้อมูล ข้อผิดพลาด และคำเตือน)

ตารางที่ 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง
ID เหตุการณ์สตริงข้อความระดับความรุนแรง
FQXSFDD0012Iข้อผิดพลาดของฮาร์ดไดรฟ์ SATA: [arg1] ได้รับการกู้คืนข้อมูล
FQXSFIO0015IIFM: ดำเนินการรีเซ็ตระบบเพื่อรีเซ็ตอะแดปเตอร์แล้วข้อมูล
FQXSFIO0018IIFM: มีการกำหนดค่ามากเกินไปสำหรับโหมดความเข้ากันได้ข้อมูล
FQXSFIO0020Jมีการแยกของ PCIe ในช่องเสียบ PCIe [arg1] อะแดปเตอร์อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้องข้อมูล
FQXSFMA0001IDIMM [arg1] ปิดการใช้งาน ได้รับการกู้คืน [arg2]ข้อมูล
FQXSFMA0002Iลบสถานะข้อผิดพลาดหน่วยความจำที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วข้อมูล
FQXSFMA0006Iตรวจพบ [arg1] DIMM [arg2] หมายเลขประจำเครื่อง DIMM คือ [arg3]ข้อมูล
FQXSFMA0007Iเปลี่ยน [arg1] หมายเลข DIMM [arg2] แล้ว [arg3]ข้อมูล
FQXSFMA0008Iความล้มเหลวของการทดสอบหน่วยความจำ DIMM [arg1] POST ได้รับการกู้คืน [arg2]ข้อมูล
FQXSFMA0009Iการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้องสำหรับโหมดมิเรอร์ได้รับการกู้คืน [arg1]ข้อมูล
FQXSFMA0010Iการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้องสำหรับโหมดการสแปร์ได้รับการกู้คืน [arg1]ข้อมูล
FQXSFMA0011Iตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการรวบรวมหน่วยความจำ [arg1]ข้อมูล
FQXSFMA0012IPFA ของ DIMM [arg1] ถูกยกเลิกประกาศข้อมูล
FQXSFMA0013Iการป้องกันความล้มเหลวของการมิเรอร์เสร็จสมบูรณ์ DIMM [arg1] ป้องกันความล้มเหลวของสำเนาที่มิเรอร์ [arg2]ข้อมูล
FQXSFMA0014Iเริ่มการทำสำเนาสำรองของหน่วยความจำแล้ว [arg1]ข้อมูล
FQXSFMA0015Iการทำสำเนาสำรองของหน่วยความจำเสร็จสมบูรณ์แล้ว [arg1]ข้อมูล
FQXSFMA0026IDIMM [arg1] พยายามซ่อมแซมแพคเกจโพสต์ (PPR) แก้ไขตนเองในลำดับ [arg2] ลำดับย่อย [arg3] ฝั่ง [arg4] แถว [arg5] บนอุปกรณ์ [arg6] [arg7]ข้อมูล
FQXSFMA0029IPFA ของ DIMM [arg1] ถูกยกเลิกประกาศหลังจากนำ PPR ไปใช้กับ DIMM นี้ [arg2]ข้อมูล
FQXSFMA0030Iตรวจพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน่วยความจำที่สามารถแก้ไขได้ใน DIMM [arg1] [arg2]ข้อมูล
FQXSFMA0052Iมีการปิดใช้งาน DIMM [arg1] เนื่องจากข้อผิดพลาดใน DIMM [arg2] [arg3]ข้อมูล
FQXSFPU0020Iลายเซ็นแคปซูลของอิมเมจเฟิร์มแวร์ UEFI ไม่ถูกต้องข้อมูล
FQXSFPU0021Iสถานะตามจริงของ TPM ได้รับการลบข้อมูลข้อมูล
FQXSFPU0023Iความล้มเหลวของการตรวจสอบการบูตแบบปลอดภัยถูกล้างเนื่องจากไม่มีความล้มเหลวในการบูตรอบนี้ข้อมูล
FQXSFPU0025Iคืนค่าเป็นการตั้งค่าระบบเริ่มต้นแล้วข้อมูล
FQXSFPU4034Iการกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM เสร็จสิ้นแล้ว รีบูตระบบเพื่อให้มีผลข้อมูล
FQXSFPU4038Iการกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM สำเร็จข้อมูล
FQXSFPU4041Iกำลังอยู่ระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM อย่าปิดเครื่องหรือรีเซ็ตระบบข้อมูล
FQXSFPU4042Iการอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM เสร็จสิ้นแล้ว รีบูตระบบเพื่อให้มีผลข้อมูล
FQXSFPU4044Iเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ TPM ปัจจุบันไม่รองรับการสลับเวอร์ชันของ TPMข้อมูล
FQXSFPU4046Iเฟิร์มแวร์ TPM จะได้รับการอัปเดตจาก TPM1.2 เป็น TPM2.0ข้อมูล
FQXSFPU4047Iเฟิร์มแวร์ TPM จะได้รับการอัปเดตจาก TPM2.0 เป็น TPM1.2ข้อมูล
FQXSFPU4049Iการอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM สำเร็จข้อมูล
FQXSFPU4080Iเปลี่ยนรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSFPU4081Iล้างข้อมูลรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSFPU4082Iเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSFPU4083Iล้างข้อมูลรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSFPU4084Iเปลี่ยนลำดับการบูตของโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSFPU4085Iเปลี่ยนลำดับการบูต WOL ของโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSFSM0007Iบันทึกเหตุการณ์ระบบ XCC (SEL) เต็มข้อมูล
FQXSFSR0002I[arg1] กู้คืนการเสียหายของ GPT, DiskGUID: [arg2]ข้อมูล
FQXSFDD0001Gโปรโตคอล DRIVER HEALTH: ไม่มีการกำหนดค่า ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าจาก F1คำเตือน
FQXSFDD0002Mโปรโตคอลความสมบูรณ์ของไดรเวอร์: รายงานตัวควบคุมสถานะ 'ล้มเหลว'คำเตือน
FQXSFDD0003Iโปรโตคอล DRIVER HEALTH: รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'รีบูต'คำเตือน
FQXSFDD0005Mโปรโตคอลความสมบูรณ์ของไดรเวอร์: ปลดการเชื่อมต่อตัวควบคุมล้มเหลว จำเป็นต้อง 'รีบูต'คำเตือน
FQXSFDD0006Mโปรโตคอล DRIVER HEALTH: รายงานไดรเวอร์สถานะสถานภาพไม่ถูกต้องคำเตือน
FQXSFDD0007GSecurity Key Lifecycle Manager (SKLM) IPMI ผิดพลาดคำเตือน
FQXSFIO0008Mตรวจพบการลดความกว้างของการเชื่อมโยงแบบไดนามิกของ UPI ภายในบอร์ดสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างโปรเซสเซอร์ [arg1] พอร์ต [arg2] และโปรเซสเซอร์ [arg3] พอร์ต [arg4]คำเตือน
FQXSFIO0009Mตรวจพบการลดความกว้างของการเชื่อมโยงแบบไดนามิกของ UPI ระหว่างบอร์ดสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างโปรเซสเซอร์ [arg1] พอร์ต [arg2] และโปรเซสเซอร์ [arg3] พอร์ต [arg4]คำเตือน
FQXSFIO0013Iไม่สามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ที่พบใน Bus [arg1] Device [arg2] Function [arg3] เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]คำเตือน
FQXSFIO0016MIFM: หลีกเลี่ยงลูปการรีเซ็ต - ไม่อนุญาตให้รีเซ็ตหลายครั้งคำเตือน
FQXSFIO0021Jมีการกู้คืนข้อผิดพลาด PCIe ในช่องเสียบ [arg1] หมายเลข [arg2] [arg3] อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้องคำเตือน
FQXSFIO0022Jความกว้างของ PCIe Link ได้รับการลดระดับลงจาก [arg1] เป็น [arg2] ในหมายเลข [arg3] [arg4]คำเตือน
FQXSFIO0023Jความเร็วของ PCIe Link ได้รับการลดระดับลงจาก [arg1] เป็น [arg2] ในหมายเลข [arg3] [arg4]คำเตือน
FQXSFMA0012Lการจำกัดเกณฑ์ขั้นต่ำ [arg1] PFA เกินจำนวน DIMM [arg2] ที่ที่อยู่ [arg3] [arg4]คำเตือน
FQXSFMA0016Mการทำสำเนาสำรองของหน่วยความจำล้มเหลว [arg1]คำเตือน
FQXSFMA0026Gเกิด CE แบบ Multi-bit ใน DIMM [arg1] ต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อให้ DIMM ซ่อมแซมตัวเองเพื่อลองใช้การซ่อมแซมหลังแพคเกจ (PPR)คำเตือน
FQXSFMA0027MDIMM [arg1] พยายามซ่อมแซมแพคเกจโพสต์ (PPR) แก้ไขตนเองล้มเหลวในลำดับ [arg2] ลำดับย่อย [arg3] ฝั่ง [arg4] แถว [arg5] บนอุปกรณ์ [arg6] [arg7]คำเตือน
FQXSFMA0028Mจำนวนครั้งที่ DIMM [arg1] พยายามซ่อมแซมแพคเกจโพสต์ (PPR) แก้ไขตนเองเกินขีดจำกัดระดับ DIMM [arg2] ที่ลำดับ [arg3] ลำดับย่อย [arg4] ฝั่ง [arg5] แถว [arg6] บนอุปกรณ์ [arg7] [arg8]คำเตือน
FQXSFMA0030KIntel Optane DCPMM [arg1] เปอร์เซ็นต์เหลือน้อยกว่า [arg2]% และยังทำงานคำเตือน
FQXSFMA0031KIntel Optane DCPMM [arg1] ชิ้นส่วนสำรองเหลือ 1% และยังทำงานคำเตือน
FQXSFMA0033Mชุด Interleave หน่วยความจำถาวรของ Intel Optane DCPMM มี [arg1] DCPMM (DIMM [arg2]) ตำแหน่งของ [arg3] DIMM ไม่ถูกต้องคำเตือน
FQXSFMA0034Mควรย้าย DIMM [arg1] (UID: [arg2]) ของชุด Interleave ของหน่วยความจำ Persistent ของ Intel Optane DCPMM ไปยังช่อง DIMM [arg3] ตามลำดับคำเตือน
FQXSFMA0035Mชุด Interleave ของ Intel Optane DCPMM ควรมี [arg1] DCPMM แต่ [arg2] DCPMM หายไปคำเตือน
FQXSFMA0036MDIMM [arg1] (UID: [arg2]) ของชุด Interleave หน่วยความจำ Persistent ของ Intel Optane DCPMM หายไปคำเตือน
FQXSFMA0037Gชุด Interleave ของ Intel Optane DCPMM (DIMM [arg1]) ย้ายจากระบบหนึ่ง (Platform ID: [arg2]) DCPMM ที่ย้ายมานี้ไม่รองรับหรือรับประกันในระบบคำเตือน
FQXSFMA0038KIntel Optane DCPMM ทั้งหมดไม่สามารถปลดล็อกโดยอัตโนมัติได้เพราะไม่มีวลีรหัสผ่านคำเตือน
FQXSFMA0039Kไม่สามารถปลดล็อก Intel Optane DCPMM ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปโดยอัตโนมัติได้เพราะวลีรหัสผ่านไม่ถูกต้องคำเตือน
FQXSFMA0040Kตรวจพบกำหนดค่า Intel Optane DCPMM ที่ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่า DCPMM ถูกต้องคำเตือน
FQXSFMA0041Kอัตราส่วน Near Memory/Far Memory (1:[arg1].[arg2]) สำหรับการกำหนดค่า Intel Optane DCPMM ไม่อยู่ในช่วงแนะนำ (1:2 - 1:16)คำเตือน
FQXSFMA0047Mการตรวจสอบ SPD CRC ล้มเหลวใน DIMM [arg1] [arg2]คำเตือน
FQXSFPU0021Gสถานะตามจริงของฮาร์ดแวร์อยู่ในสถานะได้รับการยืนยันคำเตือน
FQXSFPU0022Gการกำหนดค่า TPM ไม่ถูกบล็อคคำเตือน
FQXSFPU0023Gคำเตือนการตรวจสอบความถูกต้องของอิมเมจการบูตที่ปลอดภัยล้มเหลวคำเตือน
FQXSFPU0033Gปิดใช้งานโปรเซสเซอร์แล้วคำเตือน
FQXSFPU0062Fเกิดข้อผิดพลาดที่กู้คืนไม่ได้และแก้ไขไม่ได้ในโปรเซสเซอร์ [arg1] Core [arg2] MC bank [arg3] ที่มีสถานะ MC [arg4], MC Address [arg5] และ MC Misc [arg6]คำเตือน
FQXSFPU4033Fกำลังอยู่ระหว่างการกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM อย่าปิดเครื่องหรือรีเซ็ตระบบคำเตือน
FQXSFPU4035Mการกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM ล้มเหลว ชิป TPM อาจเสียหายคำเตือน
FQXSFPU4040Mการทดสอบตนเองของ TPM ล้มเหลวคำเตือน
FQXSFPU4043Gการอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM ถูกยกเลิก ระบบกำลังรีบูต...คำเตือน
FQXSFPU4045Gไม่มีการยืนยันสถานะทางกายภาพยกเลิกการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ TPMคำเตือน
FQXSFPU4050Gไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPMคำเตือน
FQXSFPU4051Gพบ TPM_TCM_POLICY ที่ไม่ได้กำหนดไว้คำเตือน
FQXSFPU4052GTPM_TCM_POLICY ไม่ถูกล็อคไว้คำเตือน
FQXSFPU4053GTPM_TCM_POLICY ระบบไม่ตรงกับ Planarคำเตือน
FQXSFPU4054Gการผูกการ์ด TPM/TCM ทางลอจิคัลล้มเหลวคำเตือน
FQXSFPW0001Lล้างข้อมูล CMOS แล้วคำเตือน
FQXSFSM0002Nโมดูลการจัดการปฏิเสธสิทธิ์การบูต: ระบบหยุดทำงานคำเตือน
FQXSFSM0003Nหมดเวลารอสิทธิ์การบูตจากโมดูลการจัดการ: ระบบหยุดทำงานคำเตือน
FQXSFSM0004Mเกิดความล้มเหลวในการติดต่อ XCCคำเตือน
FQXSFSR0001M[arg1] ตรวจพบการเสียหายของ GPT, DiskGUID: [arg2]คำเตือน
FQXSFSR0003Gความพยายามในการบูตเกินจำนวนที่กำหนด ไม่พบอุปกรณ์ที่สามารถบูตได้คำเตือน
FQXSFTR0001Lตรวจพบวันที่และเวลาที่ไม่ถูกต้องคำเตือน
FQXSFDD0004Mโปรโตคอลความสมบูรณ์ของไดรเวอร์: รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'ปิดระบบ'ข้อผิดพลาด
FQXSFDD0012Kข้อผิดพลาดของฮาร์ดไดรฟ์ SATA: [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0005Mตรวจพบความล้มเหลวของ UPI ภายในบอร์ดสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างโปรเซสเซอร์ [arg1] พอร์ต [arg2] และโปรเซสเซอร์ [arg3] พอร์ต [arg4]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0006Mตรวจพบความล้มเหลวของ UPI ระหว่างบอร์ดสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างโปรเซสเซอร์ [arg1] พอร์ต [arg2] และโปรเซสเซอร์ [arg3] พอร์ต [arg4]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0007Mตรวจพบข้อผิดพลาดโดย IIO บนบัส [arg1] ค่าของรีจิสเตอร์ Global Fatal Error Status เป็น [arg2] ค่าของรีจิสเตอร์ Global Non-Fatal Error Status เป็น [arg3] โปรดตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ดาวน์สตรีมเพิ่มเติมข้อผิดพลาด
FQXSFIO0010Mเกิดข้อผิดพลาด PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่ Bus [arg1] Device [arg2] Function [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลข [arg6] กายภาพของคือ [arg7]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0011Mเกิดข้อผิดพลาดของพาริตี้ PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่บัส [arg1] Device [arg2] Function [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0012Mเกิดข้อผิดพลาดของระบบ PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0014Jตรวจพบ Checksum ของ Option ROM ที่ไม่ดีสำหรับอุปกรณ์ที่พบที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0017MIFM: เกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อกับ XCC - อาจมีการใช้งาน IFM อย่างไม่ถูกต้องข้อผิดพลาด
FQXSFIO0019Jความขัดแย้งของทรัพยากร PCIe [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0001MDIMM [arg1] ถูกปิดใช้งาน เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในระหว่าง POST [arg2]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0002Mตรวจพบข้อผิดพลาดหน่วยความจำที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของ DIMM [arg1] ที่ที่อยู่ [arg2] [arg3]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0003Kตรวจพบหน่วยความจำไม่ตรงกัน โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0004Nตรวจไม่พบหน่วยความจำระบบ [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0005Nมีหน่วยความจำอยู่ในระบบแต่ไม่สามารถกำหนดค่าได้ โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0008MDIMM [arg1] ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำขณะ POST [arg2]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0009Kการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้องสำหรับโหมดมิเรอร์ โปรดแก้ไขการกำหนดค่าหน่วยความจำให้ถูกต้อง [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0010Kการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้องสำหรับโหมดการสแปร์ โปรดแก้ไขการกำหนดค่าหน่วยความจำให้ถูกต้อง [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0023Mเกิดข้อผิดพลาดในแฟลช NVDIMM การสำรอง/การคืนค่า NVDIMM อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0024Mเกิดข้อผิดพลาดใน NVDIMM Supercap การสำรอง/การคืนค่า NVDIMM อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0025Mมีการปลดการเชื่อมต่อ NVDIMM Supercap NVDIMM จะสูญเสียความสามารถในการสำรองข้อมูลจนกว่าจะได้รับการแก้ไข [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0027Kตรวจพบการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง (จำนวนของ DIMM ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน) โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0028Kความจุของหน่วยความจำเกินขีดจำกัดของ CPU [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0032MIntel Optane DCPMM [arg1] ไม่มีชิ้นส่วนสำรองเหลืออยู่ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0042KIntel Optane DCPMM ไม่รองรับด้วยโปรเซสเซอร์ของระบบนี้ข้อผิดพลาด
FQXSFPU0001Nตรวจพบโปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนข้อผิดพลาด
FQXSFPU0002Nตรวจพบชนิดโปรเซสเซอร์ที่ไม่ถูกต้องข้อผิดพลาด
FQXSFPU0003Kตรวจพบโปรเซสเซอร์ที่ไม่ตรงกันระหว่างโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าในระบบข้อผิดพลาด
FQXSFPU0004Kตรวจพบความคลาดเคลื่อนของจำนวนแกนที่รายงานโดยโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าในระบบข้อผิดพลาด
FQXSFPU0005Kตรวจพบว่าความเร็ว UPI link สูงสุดที่อนุญาตสำหรับโปรเซสเซอร์ไม่ตรงกันอย่างน้อยหนึ่งตัวข้อผิดพลาด
FQXSFPU0006Kตรวจพบเซ็กเมนต์กำลังไฟไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าข้อผิดพลาด
FQXSFPU0007Kโปรเซสเซอร์มีความถี่ DDR ภายในไม่ตรงกันข้อผิดพลาด
FQXSFPU0008Kตรวจพบความเร็วแกนไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าข้อผิดพลาด
FQXSFPU0009Kตรวจพบความถี่ของนาฬิกาภายนอกไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าข้อผิดพลาด
FQXSFPU0010Kตรวจพบขนาดแคชไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าข้อผิดพลาด
FQXSFPU0011Kตรวจพบชนิดแคชไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าข้อผิดพลาด
FQXSFPU0012Kตรวจพบการเชื่อมโยงแคชไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าข้อผิดพลาด
FQXSFPU0013Kตรวจพบรุ่นของโปรเซสเซอร์ไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าข้อผิดพลาด
FQXSFPU0014Nตรวจพบตระกูลของโปรเซสเซอร์ไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าข้อผิดพลาด
FQXSFPU0015Kตรวจพบสเต็ปปิ้งของโปรเซสเซอร์ไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าข้อผิดพลาด
FQXSFPU0016Nโปรเซสเซอร์ภายในระบบ BIST ล้มเหลวข้อผิดพลาด
FQXSFPU0017Gการอัปเดตรหัสไมโครของโปรเซสเซอร์ล้มเหลวข้อผิดพลาด
FQXSFPU0018Nมีการยืนยัน CATERR(IERR) บนโปรเซสเซอร์ [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFPU0019Nตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของโปรเซสเซอร์ [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFPU0027Nเกิดข้อผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้ของระบบในโปรเซสเซอร์ [arg1] Core [arg2] MC bank [arg3] ที่มีสถานะ MC [arg4], MC Address [arg5] และ MC Misc [arg6]ข้อผิดพลาด
FQXSFPU0030Nมีการตรวจพบความผิดปกติของเฟิร์มแวร์ในภาพ UEFIข้อผิดพลาด
FQXSFPU0031Nจำนวนของความพยายาม POST ถึงค่าที่กำหนดไว้ใน การตั้งค่า F1 แล้ว ระบบมีการบูตด้วยการตั้งค่า UEFI ค่าเริ่มต้น มีการเก็บรักาการตั้งค่าที่ผู้ใช้ระบุและจะมีการใช้กับการบูตครั้งต่อไปเว้นแต่จะมีการแก้ไขก่อนที่จะรีบูตข้อผิดพลาด
FQXSFPU0034Lไม่สามารถเริ่มการทำงานของ TPM ได้อย่างถูกต้องข้อผิดพลาด
FQXSFPU4056Mเปลี่ยนการ์ด TCM/TCM แล้ว จำเป็นต้องติดตั้งการ์ด TCM/TPM ของเดิมที่ส่งมาพร้อมกับระบบข้อผิดพลาด
FQXSFSM0008Mตรวจพบการหมดเวลาของสิทธิ์การบูตข้อผิดพลาด