Skip to main content

FQXSFPU0021I : สถานะตามจริงของ TPM ได้รับการลบข้อมูล

สถานะตามจริงของ TPM ได้รับการลบข้อมูล

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ