Skip to main content

FQXSFMA0008M: DIMM [arg1] ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำขณะ POST [arg2]

DIMM [arg1] ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำขณะ POST [arg2]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า DIMM ก่อนเกิดความล้มเหลวนี้ ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง DIMM ในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้อง
  2. ใส่ DIMM ที่ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำขณะ POST และ DIMM ในช่องเสียบที่อยู่ติดกันกลับเข้าที่ หากมีการรวมเข้าด้วยกัน บูตเข้าสู่การตั้งค่า F1 และเปิดใช้งาน DIMM เริ่มระบบใหม่
  3. หากมีการอัปเกรด DIMM ก่อนที่จะเกิดปัญหา ให้อัปเดต UEFI เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  4. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  5. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo