Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม

ตารางที่ 1. ปัญหาและการดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม.

ตารางปัญหาและการดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมโดยมีส่วนหัวของแถวและคอลัมน์หนึ่งระดับ

อาการการดำเนินการ
อุปกรณ์เสริมของ Lenovo ที่ติดตั้งไว้ไม่ทำงาน
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  • อุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ไปที่: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven
  • คุณทำตามคำแนะนำในการติดตั้งที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
  • คุณยังไม่ได้ถอดอุปกรณ์เสริมหรือสายเคเบิลอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้
  • คุณอัปเดตข้อมูลการกำหนดค่าใน Setup Utility เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนหน่วยความจำหรืออุปกรณ์อื่นใด คุณต้องอัปเดตการกำหนดค่า
 2. รีเซ็ตอุปกรณ์ที่คุณติดตั้งไว้
 3. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่คุณติดตั้งไว้
อุปกรณ์เสริมของ Lenovo ก่อนหน้านี้ทำงานได้แต่ในขณะนี้กลับไม่ทำงาน
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายทุกสายกับอุปกรณ์แน่นดีแล้ว
 2. หากอุปกรณ์มาพร้อมกับคำแนะนำการทดสอบ ให้ใช้คำแนะนำดังกล่าวในการทดสอบอุปกรณ์
 3. ใส่อุปกรณ์ที่ทำงานบกพร่องให้แน่น
 4. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ทำงานบกพร่อง