Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับจอภาพ

จอภาพ Lenovo บางตัวจะมีระบบทดสอบตนเอง หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาด้านจอภาพ ให้ดูเอกสารที่มาพร้อมกับจอภาพเกี่ยวกับคำแนะนำในการทดสอบและปรับจอภาพ หากคุณไม่สามารถวินิจฉัยปัญหาได้ โปรดติดต่อเพื่อขอรับบริการ

ตารางที่ 1. อาการและการดำเนินการเกี่ยวกับจอภาพและวิดีโอ.

ตารางปัญหาและการดำเนินการเกี่ยวกับจอภาพและวิดีโอโดยมีส่วนหัวของแถวและคอลัมน์หนึ่งระดับ

อาการการดำเนินการ
การทดสอบจอภาพ
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของจอภาพเชื่อมต่อแน่นดีแล้ว
 2. พยายามใช้จอภาพอื่นบนเซิร์ฟเวอร์ หรือพยายามใช้จอภาพที่ถูกทดสอบโดยเซิร์ฟเวอร์อื่น
 3. เรียกใช้โปรแกรมวินิจฉัย หากจอภาพผ่านโปรแกรมวินิจฉัย ปัญหาอาจเกิดจากโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์วิดีโอ
 4. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผงระบบ
หน้าจอว่างเปล่า
 1. หากเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับสวิตช์ KVM ให้หลีกเลี่ยงสวิตช์ KVM เพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุของปัญหา โดยการเชื่อมต่อสายไฟของจอภาพกับขั้วต่อที่ถูกต้องบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  • เซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่ หากเซิร์ฟเวอร์ไม่มีกระแสไฟฟ้า ดูที่ ปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน
  • สายไฟของจอภาพเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
  • จอภาพเปิดอยู่และมีการปรับการควบคุมความสว่างและความคมชัดอย่างถูกต้อง
  • ไม่มีข้อผิดพลาด POST เกิดขึ้นเมื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมจอภาพนั้นถูกต้อง หากมี
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ชำรุดเสียหายจะไม่ส่งผลต่อวิดีโอ ดูการอัปเดตเฟิร์มแวร์
 5. สังเกตจุดตรวจสอบ LED บนแผงระบบ หากรหัสเปลี่ยนแปลงไป ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 6. เปลี่ยนส่วนประกอบต่อไปนี้ทีละชิ้นตามลำดับที่แสดง แล้วทำการเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่หลังถอดส่วนประกอบแต่ละชิ้นออก
  1. จอภาพ
  2. อะแดปเตอร์วิดีโอ (หากติดตั้งไว้)
  3. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) แผงระบบ
จอภาพทำงานเมื่อคุณเปิดเซิร์ฟเวอร์ แต่หน้าจอกลับว่างเปล่าเมื่อคุณเริ่มใช้งานโปรแกรมแอ็พพลิเคชันบางตัว
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  • โปรแกรมแอ็พพลิเคชันไม่ได้ตั้งค่าโหมดการแสดงผลให้สูงกว่าความสามารถของจอภาพ
  • คุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับแอ็พพลิเคชัน
 2. ทำการวินิจฉัยวิดีโอ ดูการรันโปรแกรมวินิจฉัย DSA Preboot
  • หากเซิร์ฟเวอร์ผ่านการวินิจฉัยวิดีโอ วิดีโอใช้งานได้ดี จากนั้น คุณสามารถดูที่ การแก้ปัญหาที่ระบุไม่ได้
  • (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) หากการวินิจฉัยวิดีโอของเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว ให้เปลี่ยนแผงระบบ
จอภาพมีหน้าจอสั่นไหว หรือภาพบนจอเป็นเส้นหยัก ไม่สามารถอ่านได้ เลื่อนไปมา หรือบิดเบี้ยว
 1. หากระบบทดสอบตนเองของจอภาพแสดงว่าจอภาพทำงานเป็นปกติ คุณต้องพิจารณาที่ตำแหน่งของจอภาพ สนามแม่เหล็กที่อยู่โดยรอบอุปกรณ์อื่นๆ (เช่น ตัวแปลง อุปกรณ์เครื่องใช้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ และจอภาพอื่นๆ) สามารถทำให้หน้าจอสั่นไหว หรือภาพบนจอเป็นเส้นหยัก ไม่สามารถอ่านได้ เลื่อนไปมา หรือบิดเบี้ยวได้ หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ให้ปิดจอภาพ
  ข้อควรสนใจ
  การเคลื่อนย้ายจอภาพสีขณะเปิดใช้งานอยู่อาจทำให้หน้าจอเปลี่ยนสีได้

  ย้ายอุปกรณ์และจอภาพให้ห่างจากกันอย่างน้อย 305 มม. (12 นิ้ว) จากนั้นเปิดจอภาพ

  หมายเหตุ
  สายไฟของจอภาพที่ไม่ใช่ของ Lenovo อาจก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดได้
 2. เสียบจอภาพและสายไฟให้แน่น
 3. เปลี่ยนส่วนประกอบต่อไปนี้ทีละชิ้นตามลำดับที่แสดง แล้วทำการเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่หลังถอดส่วนประกอบแต่ละชิ้นออก
  1. จอภาพ
  2. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) แผงระบบ
อักขระที่ไม่ถูกต้องปรากฏบนหน้าจอ
 1. หากภาษาที่ไม่ถูกต้องปรากฏบนหน้าจอ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์เป็นระดับล่าสุด (ดูที่ การอัปเดตเฟิร์มแวร์) ให้เป็นภาษาที่ถูกต้อง
 2. เสียบจอภาพและสายไฟให้แน่น
 3. เปลี่ยนส่วนประกอบต่อไปนี้ทีละชิ้นตามลำดับที่แสดง แล้วทำการเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่หลังถอดส่วนประกอบแต่ละชิ้นออก
  1. จอภาพ
  2. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) แผงระบบ