Skip to main content

ปัญหาขั้วต่อ USB

ตารางที่ 1. ปัญหาและการดำเนินการเกี่ยวกับขั้วต่อ USB.

ตารางปัญหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพอร์ต Universal Serial Bus (USB) โดยมีส่วนหัวของแถวและคอลัมน์หนึ่งระดับ

อาการการดำเนินการ
อุปกรณ์ USB ไม่ทำงาน
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
    • มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ USB ที่ถูกต้อง
    • ระบบปฏิบัติการรองรับอุปกรณ์ USB
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกการกำหนดค่า USB ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องใน Setup Utility สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช้โปรแกรม Setup Utility
  3. หากคุณกำลังใช้งานฮับ USB ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง