Skip to main content

FQXSPPU0002G: โปรเซสเซอร์ [ProcessorElementName] กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ

โปรเซสเซอร์ [ProcessorElementName] กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าโปรเซสเซอร์กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - CPU

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0038

SNMP Trap ID

42

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลม การระบายความร้อน หรือพลังงาน
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งพัดลมและชุดแหล่งจ่ายไฟที่สะอาดอย่างถูกต้องแล้ว
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่อง
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในช่วงของข้อกำหนดการทำงาน
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวระบายความร้อนสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ 1 อย่างถูกต้องและมีการใช้อินเทอร์เฟซระบายความร้อนอย่างถูกต้อง
  6. หากยังพบปัญหาอยู่ และเหตุการณ์ XCC เกี่ยวข้องกับชุดแหล่งจ่ายไฟ โปรดอัปเกรดชุดแหล่งจ่ายไฟตามที่รองรับในข้อมูลจำเพาะ
  7. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo