Skip to main content

FQXSPTR4003I : การตั้งค่าซิงโครไนซ์เวลาโดยผู้ใช้ [arg1]: Mode=ซิงค์กับนาฬิกาเซิร์ฟเวอร์

การตั้งค่าซิงโครไนซ์เวลาโดยผู้ใช้ [arg1]: Mode=ซิงค์กับนาฬิกาเซิร์ฟเวอร์

ผู้ใช้กำหนดค่าการตั้งค่าซิงโครไนซ์วันที่และเวลา

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0224

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ