Skip to main content

การวินิจฉัยปัญหา

ก่อนที่คุณจะติดต่อขอรับบริการ จาก IBM หรือผู้ให้บริการรับประกันที่ได้รับอนุญาตของ Lenovo โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ตามลำดับที่แสดง เพื่อวินิฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 1. ทำให้เซิร์ฟเวอร์กลับคืนสู่สภาพดังเดิมก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น
  หากเกิดการเปลี่ยนแปลงกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเฟิร์มแวร์ก่อนที่จะเกิดปัญหา ให้ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเสียก่อน การดำเนินการนี้อาจเกี่ยวข้องกับรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้:
  • ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์
  • ไดรเวอร์อุปกรณ์และเฟิร์มแวร์
  • ซอฟต์แวร์ระบบ
  • เฟิร์มแวร์ UEFI
  • การป้อนข้อมูลระบบหรือการเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. ดูไฟ LED การวินิจฉัย light path, บันทึกเหตุการณ์ และรหัสข้อผิดพลาด
  รายการต่อไปนี้พร้อมที่จะช่วยคุณวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้โดยง่าย:
  • ไฟ LED การวินิจฉัย light path (ดู การวินิจฉัย light path)
  • บันทึกเหตุการณ์ (ดู บันทึกเหตุการณ์)
  • รหัสข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการ: (โปรดดูเอกสารประกอบหรือคำแนะนำในเว็บไซต์ของผู้ผลิต)
 3. เรียกใช้ LXCE OneCLI และรวบรวมข้อมูลระบบ

  เรียกใช้ LXCE OneCLI เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบปฏิบัติการ เตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้พร้อมเมื่อคุณติดต่อจาก IBM หรือผู้ให้บริการรับประกันที่ได้รับอนุญาต สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียกใช้ OneCLI โปรดดู คู่มือผู้ใช้ของ LXCE OneCLI

  ในการดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของโค้ด OneCLI และ คู่มือผู้ใช้ LXCE OneCLI ให้ไปที่ https://support.lenovo.com/us/en/documents/LNVO-DSA

 4. ตรวจสอบและใช้งานการอัปเดตรหัส
  การแก้ไขหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ อาจมีให้บริการในเฟิร์มแวร์ UEFI, เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ หรือไดรเวอร์อุปกรณ์ที่อัปเดตแล้ว ในการแสดงรายการอัปเดตที่มีให้ใช้งานทั้งหมดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ให้ไปที่ https://datacentersupport.lenovo.com
  ข้อควรสนใจ
  การติดตั้งเฟิร์มแวร์หรือการอัปเดตโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ผิดพลาดอาจทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานผิดปกติ ก่อนที่คุณจะติดตั้งเฟิร์มแวร์หรืออัปเดตโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ควรอ่านไฟล์ Readme และประวัติการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับการอัปเดตที่ดาวน์โหลด ไฟล์เหล่านี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการอัปเดตและขั้นตอนการติดตั้งการอัปเดต รวมถึงขั้นตอนพิเศษในการอัปเดต ตั้งแต่เฟิร์มแวร์หรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์รุ่นก่อนหน้าไปจนถึงรุ่นล่าสุด
  สำคัญ
  โซลูชันคลัสเตอร์บางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส
  1. ติดตั้งการอัปเดตระบบ UpdateXpress

   คุณสามารถติดตั้งการอัปเดตรหัสที่ถูกทำมาเป็นแพคเกจภาพซีดี UpdateXpress System Pack หรือ UpdateXpress ได้ UpdateXpress System Pack ประกอบด้วยกลุ่มเฟิร์มแวร์ออนไลน์และการอัปเดตโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบการผนวกรวมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator เพื่อสร้างสื่อที่เริ่มระบบได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการปรับใช้อัปเดตเฟิร์มแวร์และรันการวินิจฉัยก่อนการบูท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UpdateXpress System Packs ไปที่: https://datacentersupport.lenovo.com

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Bootable Media Creator ไปที่: Bootable Media Creator (BoMC) สำหรับเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ Lenovo x86

   ต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้งการอัปเดตที่สำคัญที่ระบุไว้แยกจากกัน ซึ่งมีวันที่นำออกใช้ภายหลังจากวันที่นำภาพ UpdateXpress System Pack หรือ UpdateXpress ออกใช้ ดูขั้นตอนสองข้อต่อไปนี้สำหรับการติดตั้ง System Update ด้วยตนเอง

  2. ติดตั้งการอัปเดตระบบด้วยตนเอง
   1. กำหนดระดับของรหัสที่มีอยู่

    ในส่วน OneCLI Inventory Report ให้คลิก Firmware/VPD เพื่อดูระดับเฟิร์มแวร์ของระบบ หรือคลิก Software เพื่อดูระดับของระบบปฏิบัติการ

   2. ดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตรหัสใดๆ ที่ไม่เป็นระดับล่าสุด

    ในการแสดงรายการอัปเดตที่มีให้ใช้งานทั้งหมดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ให้ไปที่: https://datacentersupport.lenovo.com

    เมื่อคุณคลิกการอัปเดต เพจข้อมูลรวมถึงรายการแสดงปัญหาต่างๆ ที่มีการอัปเดตการแก้ไขปัญหาจะปรากฏขึ้น ควรตรวจสอบปัญหาเฉพาะของคุณจากรายการนี้ อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัญหาของคุณจะไม่ปรากฏขึ้นในรายการ การติดตั้งการอัปเดตอาจช่วยแก้ไขปัญหาได้

 5. ตรวจสอบและแก้ไขการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้อง

  หากกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้อง การทำงานของระบบอาจล้มเหลวเมื่อคุณเปิดใช้งาน และหากคุณเปลี่ยนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อย่างไม่ถูกต้อง ระบบที่เปิดใช้งานแล้วก็อาจหยุดการทำงาน

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบรองรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ติดตั้ง

   หากต้องการตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์รองรับระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์เสริม และระดับของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งหรือไม่ โปรดไปที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven หากระบบไม่รองรับส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ให้ถอดฮาร์ดแวร์ออกหรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อดูว่าเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่ คุณต้องถอดฮาร์ดแวร์ที่ไม่รองรับการใช้งานออกก่อนที่คุณ ติดต่อ IBM หรือผู้ให้บริการรับประกันที่ได้รับอนุญาตสำหรับการสนับสนุน

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง

   ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าต่างๆ มีสาเหตุมาจากสายไฟหรือสายสัญญาณหลวมหรือเสียบอะแดปเตอร์อย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการปิดเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมต่อสายใหม่ เสียบอะแดปเตอร์ใหม่ จากนั้นเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการขั้นตอนการเช็คเอาต์ ดูที่ ข้อควรระวังก่อนการดำเนินการขั้นตอนการเช็คเอาต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่า เซิร์ฟเวอร์ โปรดดู ข้อมูลการกำหนดค่า

 6. ดูเอกสารเกี่ยวกับตัวควบคุมและซอฟต์แวร์การจัดการ

  หากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น หากไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ RAID ถูกทำเครื่องหมายออฟไลน์ในค่าอาร์เรย์ RAID) ให้ดูเอกสารเกี่ยวกับตัวควบคุมและการจัดการหรือซอฟต์แวร์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบว่าตัวควบคุมถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องหรือไม่

  ข้อมูลการกำหนดปัญหามีให้ใช้งานในอุปกรณ์มากมาย เช่น RAID และตัวควบคุมอีเทอร์เน็ต

  สำหรับปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ของ IBM โปรดไปที่ พอร์ทัลฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

 7. ตรวจสอบขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำในการ RETAIN

  ปัญหาที่ทราบและวิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำในเอกสารขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำในการ RETAIN สามารถค้นหาขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำในการ RETAIN ได้ที่ พอร์ทัลฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

 8. ใช้ตารางการแก้ไขปัญหา

  ในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ระบุอาการได้ ดูที่ การแก้ไขปัญหาตามอาการ

  ปัญหาเพียงปัญหาเดียวอาจทำให้เกิดอาการหลายอย่างด้วยกัน ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสำหรับอาการที่เห็นได้ชัดที่สุด หากขั้นตอนดังกล่าวไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ ให้ใช้ขั้นตอนสำหรับการวินิจฉัยอาการอื่น หากเป็นไปได้

  หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ IBM หรือผู้ให้บริการรับประกันที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือในการกำหนดปัญหาเพิ่มเติมและการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ หากต้องการเปิดคำขอรับบริการทางออนไลน์ โปรดไปที่ เว็บไซต์การร้องขอบริการและ PMR โปรดเตรียมพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดและข้อมูลที่รวบรวมได้