Skip to main content

A056F0200 : ประกาศการบุกรุก Chassis_Intr หรือ physical_security

ประกาศการบุกรุก Chassis_Intr หรือ physical_security

การบุกรุกตัวเครื่องทั่วไป

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ใส่ฝาครอบตัวเครื่องกลับเข้าที่
  2. ตรวจสอบว่ามีสวิตช์ป้องกันการบุกรุกหรือไม่ หากมี ให้ตรวจสอบสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกเพื่อดูว่ามีความเสียหายหรือไม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่หลวม
  3. ตรวจสอบเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่และยืนยันว่ามีการยกเลิกการยืนยัน “เซนเซอร์ตัวเครื่อง” แล้วหรือยัง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo