Skip to main content

A0DEF0401 : ยกเลิกประกาศความล้มเหลวของไดรฟ์ที่ระบุแล้ว

ยกเลิกประกาศความล้มเหลวของไดรฟ์ที่ระบุแล้ว

ความล้มเหลวของไดรฟ์

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ