Skip to main content

A136F1000 : ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการรบกวน Front Panel NMI / การรบกวนการวินิจฉัย

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการรบกวน Front Panel NMI / การรบกวนการวินิจฉัย

Front Panel NMI/การขัดจังหวะของการวินิจฉัย

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

 1. เข้าสู่ระบบเว็บอินเทอร์เฟซ BMC และไปที่ การตั้งค่า > จับภาพ BSOD
 2. ตรวจสอบสแนปช็อตของระบบที่บันทึกโดย BMC
  • หากคุณเรียกใช้ NMI ด้วยตัวคุณเองในคอนโซลการจัดการ
   1. ให้บันทึกสแนปช็อตเพื่อวิเคราะห์ข้อขัดข้องในอนาคต
   2. รีสตาร์ทระบบ
  • หากคุณไม่ทราบว่าเหตุใดระบบถึงล่ม
   1. ให้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในสแนปช็อตและทำการดําเนินการที่เหมาะสม
   2. รีสตาร์ทระบบและตรวจสอบว่าระบบกลับสู่สถานะการทํางานปกติหรือไม่
   3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมภาพสแนปช็อตและบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากคอนโซลการจัดการแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)