Skip to main content

A086F0803 : ประกาศการสูญเสียอินพุตแหล่งจ่ายไฟ ac หรือ dc แล้ว

ประกาศการสูญเสียอินพุตแหล่งจ่ายไฟ ac หรือ dc แล้ว

สูญเสียอินพุตแหล่งจ่ายไฟ (AC/DC)

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายไฟอย่างถูกต้อง
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเว็บอินเทอร์เฟซ BMC แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)