Skip to main content

A08EF0403 : ยกเลิกการประกาศการสูญเสียอินพุตแหล่งจ่ายไฟ ac หรือ dc แล้ว

ยกเลิกการประกาศการสูญเสียอินพุตแหล่งจ่ายไฟ ac หรือ dc แล้ว

สูญเสียอินพุตแหล่งจ่ายไฟ (AC/DC)

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ