Skip to main content

A216F1000 : ประกาศการตรวจพบข้อบกพร่องของสายเคเบิล/การ์ดที่ระบุแล้ว

ประกาศการตรวจพบข้อบกพร่องของสายเคเบิล/การ์ดที่ระบุแล้ว

ประกาศสถานะข้อบกพร่องแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ถอดปลั๊กไฟออกจากตัวเครื่อง และตรวจสอบว่าต่อสายเคเบิล/การ์ดอย่างถูกต้องหรือไม่
  2. ตรวจสอบว่าว่าสายเคเบิลและการ์ดเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องหรือไม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากคอนโซลการจัดการแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)